Sesiune de informare, Directia Publica de Sanatate, Bistrita


Activitatea se intemeiaza pe observaţiile realizate (de către cadrele didactice) pe marginea comportamentelor elevilor (din viaţa şcolară şi extra-şcolară) nespecifice vârstei lor (12 – 14 ani).

Premiza:

Modelele negative promovate de mass-media, cluburi şi discoteci, familiile monoparentale sau cele cu un nivel socio-economic scăzut influenţează evoluţia şcolară şi personală a elevilor, constituindu-se în factori se risc sau abandon şcolar.

Ce-i de facut?
Singura modalitate viabilă de acţiune este consilierea şi orientarea spre tipuri de comportamente pozitive, sănătoase, pe care, în limita regulamentelor şcolare, o poate realiza dirigintele sau consilierul. Nedispunând de un consilier psihopedagogic, am optat pentru formule de colaborare cu instituţii de specialitate care, prin programe specializate, pot veni în sprijinul realelor nevoi ale elevilor.

Sesiune de informare organizată de Direcţia Publică de Sănătate, Bistriţa – joi, 2 octombrie 2014, de la ora 11;

Cuvânt despre integritatea fizică şi morală – prelegere, Parintele Ioan, parohia Chiochis, miercuri, 15 octombrie 2014, de la ora 13.

images