Iulia Ramona Marti


Lista candidatilor repartizati – nivel liceal, invatamant de zi

21 – 29 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE Școala de proveniență Liceul/Colegiul unde a fost repartizat Specializarea 1.        BITAI R. CSABA Chiochiș Liceul Teoretic Sanitar Bistrița Științe ale naturii 2.        CIOARBĂ N. NICUȘOR Chiochiș […]

no_school

funny-pictures-auto-bear-exams-364156

Rezultate EN 2016

Media generală Limba și literatura română – Bozieș: 6,61 Media generală Matematică – Bozieș: 5,50 Media generală Limba și literatura română – Chiochiș: 5,29 Media generală Matematică – Chiochiș: 4,20 Media generală Bozieș: 6,05 Media generală Chiochiș: 4, 75 Media generală PJ: 5,39 TABEL CUPRINZÂND REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII CLASEI a […]


late4school

Planificarea tezelor pe sem. II, 2015 – 2016

PLANIFICAREA TEZELOR PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA AN ȘCOLAR 2015-2016 INVATAMANT gimnazial – Chiochiș CLASA DISCIPLINA English Version MATEMATICĂ GEOGRAFIE / ISTORIE Data profesor Data profesor Data profesor V 17.05 Zagrai Maria 18.05 Zabolai Carol VI 16.05 Marti Iulia 19.05 VII 23,05 17.05 VIII 17.05 Zagrai Maria 19.05 23,05 Abodi Melania […]