Admitere 2019


ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5068/2016 vezi aici și în corespondență cu caledarul admiterii în învățământul profesional […]


ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 vezi aici privind organizarea şi desfăşurarea admiterii […]