Comisia de mobilitate


 

ORDIN nr. 3017/2018 pentru MODIFICAREA şi completarea METODOLOGIEI-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017-Aici

Anexa 2 – detaliere – fișă de evaluare cadre didactice pentru mobilitati 2018-Aici

Metodologie mobilitate 2018-2019- Aici

 

 

Punctajul cadrelor didactice care au solicitat pretransfer- Aici

Model raport comisie mobilitate privind restrângerea de activitate – Aici

Model acord privind restrângerea de activitate- Aici

Model cerere acord școală- Aici

Punctajul cadrelor didactice aflate în restrângere – Aici

Lista cadrelor didactice aflate în restrângere- Aici

Raport mobilitate sem.I- Aici

Calendar mobilitate 2017- 2018 – Aici

Metodologie mobilitate 2017-2018 – Aici