Documentele școlii/CEAC


 

Plan operațional comisie notare ritmică 2018-2019

Plan operațional comisie Om și societate 2018-2019

Plan operațional comisie mobilitate 2018-2019

Plan operațional CEAC 2018-2019

Plan operațional comisie învățători 2018- 2019

Plan operational educație non-formală 2018-2019

 

Evidență CPT 2014- 2019

RAEI 2017

ORAR 2018- 2019

ROF 2018-2019

 

Program Școala Altfel

Metodologie Scoala Altfel

Orar gimnaziu

Planificare ISJBN_SCOALA ALTFEL.2017-2018

Orar primar

 

Componență comisii metodice și operationale 2017-2018

Raport de activitate Consilier educativ Sem. I

Raport de activitate CEAC Sem.I

Raport de activitate Comisia Sport, Arte, Tehnologii Sem. I

Raport de activitate Comisia diriginților Sem. I

Raport de activitate Comisia educatoarelor Sem. I

Raport activitate Comisia Metodică a învățătoarelor Sem. I

Raport de activitate Comisia de mobilitate Sem.I

Raport de activitate Comisia de perfectionare Sem. I

Raport de activitate Comisia pentru combaterea absenteismului Sem. I

Raport de activitate Comisiei pentru notarea ritmica Sem. I

Raport de activitate Comisie Metodică Om și societate Sem. I

Raport de activitate Comisia Matematică și științe Sem. I

Raport de activitate Comisia PSI/ PM Sem.I

 

 

Plan operațional perfecționare 2017-2018

Plan operațional matematică și științe 2017-2018

Plan operational curriculum 2017- 2018

Plan operațional mobilitate 2017-2018

Plan managerial SSM 2017-2018

Plan operațional om și societate 2017-2018

Plan operațional CEAC 2017- 2018

Plan operational educatoare 2017-2018

Plan operational învățători 2017-2018

 

Grafic asistențe 2017-2018

Grafic Consiliu de Administrație 2017-2018

Grafic Consiliu Profesoral 2017-2018

RAEI Chiochiș

ROI 2017-2018

PDI 2017- 2022

Orar 2017-2018

 

 

 

 

 

Comisii metodice și operaționale 2016-2017

Plan operational curriculum 2016- 2017

Plan operațional perfectionare 2016-2017

Plan operațional CEAC 2016-2017

Plan operational comisie învățători 2016-2017

Plan operațional proiecte și programe 2016-2017

Plan operașional comisia dirigintilor 2015-2016

Plan operational comisie inventariere 2016- 2017

Plan operational comisie educatoare 2016-2017

Plan operațional matematică și științe 2016-2017

 

 

Grafic asistente

Serviciu pe școala

Orar 2016-2017

Orar microbuz 2016-2017

Plan de masuri absenteism

Activitatea dirigintelui

Atributiile consiliului pentru curriculum

Secventa plan îmbunătățire CEAC

Grafic Consiliu Profesoral

Oferta educationala 2016-2017

RAEI Chiochiș

Plan-de-dezvoltare-institutionala-2016-2021

Organigrama-2016_2017

ROI-2016-2017-Chiochis

 

 

 

 

 

Planul de dezvoltare al scolii, 2015 – 2020
Plan managerial 2015 – 2016
Orarul Scolii Gimnaziale Iuliu Prodan, Chiochis, 2015 – 2016

Planurile operaționale

Plan operational CEAC

Plan operational comisia de amenajare a spatiilor scolii

Plan operational Comisia de consiliere si activitati extrascolare

Plan operational Comisia de inventariere a bunurilor aflate in patrimoniul scolii

plan operational promovarea imaginii scolii

Plan operațional Comisia diriginților

Plan operational Comisia educatoarelor

Plan operational Comisia invatatoarelor

Plan operational Comisia Matematică și științe

Plan operational Comisia pentru prevenirea si reducerea violentei, abandonului scolar

Plan operational Comisie Om si societate

Planul operational al Comisiei de mobilitate

 

Calendar 2015 – 2016

ROI 2015 – 2016

proces verbal ROI elevi, 2015 – 2016

Graficul -tematica CP 2015 – 2016

Serviciul elevilor si al cadrelor didactice pe scoala, 2015 – 2016

Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitătile specifice functiei de diriginte

Traseu profesional elevi 2012 – 2015

Structura 

Organigrama 2015 2016

Consiliul de Administrație 2015 – 2016

GRAFIC ASISTENȚE LA ORA

Comisii

Comisii metodice și operationale, 2015 – 2016

Atribuțiile consiliului pentru curriculum 2015 – 2016

Planul op.- Comisiei pentru Curriculum 2015-2016

Planul op.- Comisia de Mobilitate 2015 – 2016

Fișe

fișa postului, cadre didactice, 2015 – 2016

Fișa de evaluare cadre didactice 2015 – 2016

fișa postului secretar, 2015 – 2016

Fișa de evaluare secretar 2015 – 2016

fișa postului contabil, 2015 – 2016

Fișa de evaluare contabil, 2015 – 2016

fișa postului îngrijitor, 2015 – 2016

Referat de necesitate, 2015 – 2016

 

 

 

 

Serviciul pe scoala, atributii, an scolar 2014 – 2015

Orar Bozies, an scolar 2014 – 2015

Calendarul activitatilor extracurriculare, an scolar 2014 2015

Regulament de functionare, structura comisie CEAC 2014 2015

Strategia CEAC 2014-2015

Plan operational CEAC 2014 2015

Plan operational consilier educativ, an scolar 2014 – 2015

PLAN OPERATIONAL COMISIA DIRIGINTILOR 2014-2015

Consiliul reprezentativ al parintilor 2014 – 2015  – componenta, extras din ROFUIP

Raport comisia dirigintilor 2013 2014

Raport de activitate_educativa, an scolar 2013-2014

RAEI 2013 2014

Activitatile extracurriculare, an scolar 2013 2014

Plan de actiune in cazul parintilor plecati in strainatate

Chestionar pentru parinti CEAC

Plan operational activitati educative 2013 2014

Rezultate comparative EN CEAC

Regulament organizare excursii, febr. 2014

Să ştii mai multe, să fii mai bun!chestionar care precedă planificarea activităţilor

Fisa individuala a postului

Formular motivare absente elevi

Chestionar violenta

Chestionar stiluri de invatare

Plan cadru I-IV, conform OMEN 3371, 2013

Plan cadru gimnaziU, 2001

Plan cadru III-IV, conform OMEC 5198, 2004

ROFUIP